Jeżeli zawsze marzyłeś o własnej altanie ogrodowej, tak naprawdę nie masz się nad czym zastanawiać. Posiadając prywatną działkę, będziesz mógł wybudować wymarzoną altanę ogrodową bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Jakie wymiary powinna mieć altana, by ominąć konieczność ubiegania się o pozwolenie na wybudowanie jej? I co się stanie, gdy o takim pozwoleniu zapomnisz? Oto kilka przydatnych informacji.

Altana ogrodowa w 2021 roku

Altana ogrodowa, która przynależy do projektu domu jednorodzinnego, jest to miejsce uznawane za niewielką konstrukcję na terenie zakupionej działki. To miejsce wypoczynku i rekreacji, będące wolnostojącym budynkiem parterowym. Postawienie takiej altany formalnie nie potrzebuje pozwolenia na budowę. Oczywiście wyłącznie w przypadku, gdy altana będzie spełniać kilka istotnych wymogów.

W regulaminie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, altana ogrodowa określana jest jako wolnostojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy na terenie działki (par. 44 ust. 1). Altana musi spełniać zatem owe funkcje, przy okazji posiadając też ściśle określone wymiary, jeżeli chodzi o jej wysokość:

  • Dach stromy – wysokość altany maksymalnie do 5 metrów

  • Dach płaski – wysokość altany maksymalnie do 4 metrów

Kiedy pozwolenie na budowę nie będzie konieczne?

W kwestii pozwolenia na budowę altany, w 2021 roku nic się nie zmieniło. Trzeba jednak pamiętać, że pozwolenie na budowę nie zawsze będzie potrzebne, gdy chce się wybudować altanę ogrodową. O tym, których formalności trzeba będzie dopełnić, ostatecznie zadecyduje powierzchnia budowanej altanki ogrodowej. Według tej informacji:

  • Dla altany powyżej 35 m2 – wymagane jest pozwolenie na budowę

  • Dla altany poniżej 35 m2 – wymagane jest jedynie zgłoszenie na budowę

Komu zgłosić chęć wybudowania altany ogrodowej? Najlepiej zanieść deklarację do starostwa powiatowego. Właśnie ta instytucja zajmuje się przyjmowaniem zgłoszeń i wydawaniem pozwoleń na budowę.

Co w przypadku, gdy altana ogrodowa przekracza 35m2?

Wówczas trzeba będzie udać się do starostwa powiatowego, by uzyskać pozwolenie na budowę altany. Formalności trochę się komplikują – jednak, odpowiednio dopilnowane, nie powinny sprawiać ogromnych trudności. Oczywiście, powinieneś najpierw uzyskać warunki zabudowy, by dowiedzieć się o możliwości wybudowania altany w wybranym miejscu. Dopiero później należy postarać się o pozwolenie na budowę, przedkładając odpowiednią dokumentację – jak projekt altany ogrodowej, oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością, mapę sytuacyjną czy inne, dodatkowe uzgodnienia.

Starosta powinien wydać pozwolenie maksymalnie do 2 miesięcy, po dostarczeniu dokumentów. Tydzień przed budową, będzie trzeba powiadomić jeszcze raz starostwo powiatowe. To bardzo ważne, by spełnić wszystkie wymagania. Jeżeli nie postarasz się o pozwolenie na budowę mimo, że altana będzie go wymagać, możesz mieć duże problemy w przyszłości. A już na pewno czeka Cię dość kosztowna opłata legalizacyjna altany.

O czym jeszcze warto pamiętać, budując altanę ogrodową?

Przede wszystkim, aby altana spełniała warunki umożliwiające jej budowę, powinna znajdować się nie bliżej niż 3 metry od granicy działki. Według kodeksu cywilnego (art. 144), każdy właściciel projektu domu jednorodzinnego powinien budować na swoim terenie tak, by nie zakłócać życia sąsiadom. A więc, budowa altany ogrodowej powinna przebiegać możliwie z daleka od granicy działki z sąsiadami – z zachowaniem minimum 3 metrów odstępu.

Nie zgłoszenie budowy, mimo postawienia altany ogrodowej

Jeżeli w ogóle nie zgłosisz budowy altany lub nie postarasz się o uzyskanie pozwolenia na nią, będzie ona uznana a budowlaną samowolę. Co to oznacza? Otóż, przystąpienie do budowy bez uprawnień, które są do tego wymagane. Każdy budujący altanę na działce jest zobligowany do jej zgłoszenia lub do uzyskania pozwolenia na budowę altanki – a już szczególnie, gdy ma niestandardowy wymiar.

Za samowolę budowlaną uznaje się również te altany ogrodowe, które wybudowano mimo, iż starostwo powiatowe nie udzieliły zgody na ich postawienie. Czym grozi taka samowola budowlana? Przede wszystkim, altana ogrodowa będzie mogła zostać wówczas… całkowicie rozebrana.