Coraz więcej osób decyduje się na dom energoszczędny. Od projektu typowego domu jednorodzinnego różni się on przede wszystkim innego rodzaju rozwiązaniami instalacyjnymi oraz izolacją budynku. Wybór określonych rozwiązań architektonicznych będzie także zależny od aktualnych wymogów technicznych dot. charakterystyki energetycznej budynku. O czym jeszcze warto będzie pamiętać przy budowaniu energooszczędnego domu jednorodzinnego? Podpowiadamy!

Co to jest dom energooszczędny?

Przede wszystkim trzeba maksymalnie zmniejszyć zapotrzebowanie domu na energię, a następnie dostosować do tego instalacje. Aby osiągnąć jak najmniejsze zapotrzebowanie na energię, najlepiej zdecydować się na klasyczną bryłę budynku i zaprojektować dom o prostej bryle, czy też zwartym kształcie, np. bez wnęk, balkonów itp.. Pamiętaj – im większa będzie powierzchnia ścian, tym większe odnotować można straty ciepła. A tego przecież chcesz  uniknąć!

W energooszczędnych domach lepiej zrezygnować z piwnicy - odpowiada za duże straty ciepła. Dodatkowo, wiąże się z większymi kosztami budowy domu. Również lokalizacja garażu czy nieogrzewanych pomieszczeń będzie mieć wpływ na zapotrzebowanie energetyczne domu. Można zmniejszyć zużycie energii poprzez umiejscowienie ich tak, by były dodatkowym buforem ciepła. Jeśli ogrzewana strefa będzie oddzielona termicznie od nieogrzewanej części, to może być to wówczas dość skuteczne rozwiązanie. Pamiętaj także o mostkach cieplnych – trudno je zlikwidować zwłaszcza w domu z ogrzewanym garażem, kiedy chcesz osiągnąć wymaganą szczelność powietrzną garażu. Trzeba wówczas zastosować ciepłą bramę garażową oraz wentylację naturalną.

Jak to jest ze sferami temperatury w domu energooszczędnym?

Jeżeli chcesz sprawić, by budynek był możliwie energooszczędny, ważne będzie wówczas strefowanie temperaturowe,. Polega ono na odpowiednim rozmieszczeniu pomieszczeń ogrzewanych i dostosowaniu układu funkcjonalnego do orientacji budynku względem stron świata. Od strony północnej powinieneś wówczas zlokalizować pomieszczenia, w których występują duże wewnętrzne zyski ciepła (np. kuchnia) lub pomieszczenia o niższych temperaturach projektowanych, (np. garderoba czy przedpokój). Od strony południowej powinny znaleźć się: pokój dzienny, sypialnie i jadalnia. Łazienka, WC, pralnia i kotłownia powinny z kolei być jak najbliżej siebie zatem, możliwie w centrum całego budynku. Planując rozmieszczenie pomieszczeń staraj się zrobić to tak, aby uzyskać najmniejszą różnicę temperatur między sąsiadującymi ze sobą pokojami.

W jaki sposób rozmieścić okna domu energooszczędnego?

Rozmieszczenie okien może znacząco wpłynąć na całościowy bilans energetyczny domu, a także na to, jak bardzo jest w nim ciepło oraz… ile ciepła z domu ucieka! Skierowanie głównych okien na południe w większości przypadków sprzyjać będzie zyskom ciepła. W elewacjach północnych korzystna będzie zaś wyłącznie niewielka powierzchnia okien – nie stracisz wówczas ciepła w zimie, a oświetlenie dzienne z tego kierunku i tak będzie minimalne. Planując układ przegród przeszklonych, zachowaj konieczne zdrowy rozsądek i umiar po to, aby przyjęte przez Ciebie rozwiązanie nie miało negatywnych skutków (jak np. przegrzewanie w okresie letnim czy też pogorszenie funkcjonalności lub wyglądu domu).

Rozmieszczenie pokojów a instalacje

Rozmieszczenie pomieszczeń w domu jednorodzinnym bardzo duży wpływ na efektywność całego projektu instalacji. Wnętrza, do których doprowadzać będziesz ciepłą wodę (np. kuchnia, łazienka czy WC), powinny zostać ulokowane możliwie blisko siebie – a więc, najlepiej zgrupowane w jednym pionie. Wiąże się to również z ograniczeniem strat podczas dystrybucji ciepła oraz kosztem wykonania całości instalacji. Jeśli odcinki są krótkie, możesz zrezygnować z zastosowania obiegu cyrkulacyjnego.

Blisko siebie warto umieścić również pomieszczenia, z których będziesz odprowadzał powietrze. Ułatwi to w dużym stopniu zaprojektowanie i wykonanie systemu wentylacji. W krótkich kanałach, straty ciśnienia na przepływie powietrza są… niewielkie. Projektując instalacje wewnętrzne, pamiętaj zatem o wymaganych grubości izolacji przewodów i kanałów oraz pozostawieniu w tym celu odpowiedniej przestrzeni. Najlepiej będzie zlecić takie zadanie… specjaliście.

Spójny projekt instalacji oraz rozwiązań architektonicznych w energooszczędnym domu powinien zapewnić nie tylko oszczędność energii, ale też… komfort użytkowania przed domowników. Instalacje muszą być więc zaprojektowane tak, aby umożliwić dodatkowo:

  • posiadanie jak najkrótszej długości rury, kanały i okablowanie,
  • uzyskanie wystarczającej ilości miejsca do umieszczenia energooszczędnych urządzeń,
  • bezproblemową obsługę, montaż i konserwację instalacji,
  • zabezpieczenie rur, chroniące przed wytwarzaniem hałasu.