Przed rozpoczęciem musimy zadać sobie pytanie: w jaki sposób zbudujemy nasz dom? Mamy trzy możliwości.

METODA SYSTEMEM GOSPODARCZYM To cykl inwestycyjny, w którym inwestor staje się sam dla siebie przedsiębiorcą budowlanym i sam organizuje budowę, a także aktywnie w niej uczestniczy, często z rodziną, zatrudniając jedynie wykwalifikowanych rzemieślników do tych prac, które wykraczają poza umiejętności inwestora. W efekcie inwestor minimalizuje w ten sposób koszty robocizny. Omawiana metoda budowy domu pozwala wprawdzie na dostosowanie tempa budowy do możliwości finansowych inwestora, lecz z drugiej strony – wydłużanie czasu realizacji wpływa na podniesienie ostatecznych kosztów. Toteż przed przystąpieniem do budowy domu systemem gospodarczym warto wykonać plan własnych możliwości, oceniając ile rzeczywiście czasu będzie można poświęcić budowie i jakie są realne perspektywy jej finansowania, biorąc pod uwagę wykończenie i wyposażenie domu, oraz zagospodarowanie działki.

Przed podjęciem decyzji o samodzielnej budowie, konieczne jest sprawdzenie np.,: oszacowanie kosztów potrzebnych materiałów i narzędzi, kosztów usług w specjalnościach, w których inwestorowi brak niezbędnej biegłości i liczbę firm je oferujących, itd.

BUDOWA W SYSTEMIE POD KLUCZ Inwestor zleca wykonanie robót firmie budowlanej, podpisując umowę wykonania domu “pod klucz” na określonych przez strony warunkach, płaci i otrzymuje gotowy dom w oznaczonym terminie. W tym komfortowym rozwiązaniu inwestor jest zwolniony z wszelkich uciążliwości związanych z budową. Metoda ta jest droższa i wymaga szybkiego finansowania. Dla powodzenia w prowadzeniu budowy systemem pod klucz najistotniejsze jest rzetelne sprawdzenie wiarygodności i referencji firmy podejmującej zlecenie.

FORMY POŚREDNIE ( MIESZANE) Inwestor podejmuję współpracę z szeregiem firm wykonawczych oraz utrzymuje nadzór nad zakupem materiałów oraz wynajmem sprzętu budowlanego.