Warto rozpocząć prace nad doprowadzeniem sieci wodociągowo-kanalizacyjnej do domu jednorodzinnego odpowiednio wcześnie. Dlaczego? Otóż, prace te zajmują naprawdę… wiele czasu. Niedopilnowanie podłączenia domu do sieci „na czas” może sprawić, że przeprowadzka znacznie się przedłuży i zestresuje domowników. W jaki sposób oszczędzić więc sobie kłopotów? Wyjaśniamy

Co warto sprawdzić na samym początku?

Rozglądasz się za działką pod budowę wymarzonego domu? A więc, najpierw dokładnie sprawdź, czy nieruchomość będzie mogła znaleźć się w pobliżu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej! Wystarczy wystąpić o wydanie tzw. wstępnej informacji technicznej na stronie lokalnego przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego – informację uzyskasz w około 3 tygodnie. Pamiętaj jednak, że będzie to wyłącznie informacja ogólna – bez podstaw do projektu czy uzyskania zgody. A może posiadasz już nieruchomość? Wówczas trzeba koniecznie złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączy i rozpocząć podłączanie domu jednorodzinnego do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Czy podłączenie domu do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej jest obowiązkowe?

Według przepisów, działka budowlana powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia działki do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Jeżeli jednak takiej możliwości nie będzie, to działka i tak może być wykorzystana pod zabudowę – jednak już pod warunkiem, że zapewni się jej indywidualne ujęcie wody (np. poprzez zbudowanie studni) oraz zastosuje zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe (np. budując własne szambo) albo przydomową oczyszczalnię ścieków (jeżeli ich ilość nie przekracza 5 m3 / dobę). Studnia i szambo mogą zastąpić przyłącza do sieci tylko wtedy, gdy w okolicy działki takich sieci nie wybudowano bądź ich budowa jest nieuzasadniona technicznie lub ekonomicznie. Nie zapominaj jednak o tym, że szamba nie można zlokalizować na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska lub narażonych na powodzie!

Czy przyłącza do wody i kanalizy należy zgłaszać?

Przyłącze wodociągowo-kanalizacyjne nie potrzebuje pozwolenia na budowę. Wymagane jest jednak zgłoszenie budowy staroście. Trzeba w nim wówczas określić:

 • zakres robót,
 • sposób prowadzenia robót,
 • termin rozpoczęcia pracy nad przyłączeniem domu do sieci wodno-kanalizacyjnej,
 • projekt zagospodarowania działki wraz z jej opisem technicznym (dołączyć do zgłoszenia).

Wniosek o warunki przyłączenia

Przyłączenie do sieci musi odbyć się zgodnie z określoną procedurą – a więc, do jej dopełneinai należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Wszystkie dokumenty możesz składać osobiście lub drogą elektroniczną. We wniosku podać musisz:

 • swoje dane,
 • rodzaj warunków technicznych,
 • rodzaj przyłączanego obiektu budowlanego,
 • zapotrzebowanie na wodę i ilość odprowadzanych ścieków w dm3 / s (w tym przypadku warto będzie zasięgnąć po poradę projektanta instalacji w Twoim domu).

Wniosek należy dodatkowo uzupełnić o:

 • kopię aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 (z zaznaczeniem obrysu nieruchomości),
 • projekt zagospodarowania terenu,
 • porozumienie,
 • upoważnienie.

O co chodzi z projektem przyłączy?

Masz już techniczne warunki przyłączenia? A więc, teraz możesz zamówić projekty przyłączy! Powinien je przygotować projektant z uprawnieniami instalacyjnymi, najlepiej działający dla firmy „siedzącej” w sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Dzięki temu, całość prac przebiegnie znacznie szybciej i bezproblemowo! Po opracowaniu projektów, trzeba będzie jeszcze wystąpić do przedsiębiorstwa o uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego. Czas oczekiwania na uzgodnienie może wynieść do 30 dni kalendarzowych, jednak liczonych od złożenia wniosku. Taka dokumentacja będzie ważna 3 lata – jeśli przez ten czas przyłączy nie wykonasz, trzeba będzie wystąpić o aktualizację uzgodnienia!

Następnie trzeba będzie wybrać Wykonawcę przyłączy (spytaj projektanta o polecanych fachowców!) oraz złożyć wniosek o pełnienie nadzoru technicznego nad budową przyłącza wodociągowo- kanalizacyjnego oraz przyłączenie budynku do sieci. Na przygotowanie umowy do podpisu poczekasz ok. 14 dni. Po jej podpisaniu, możesz śmiało zlecać budowę!

Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

W przypadku wykonania obu przyłączy, musisz zawrzeć jedną umowę na obie usługi (wodę i kanalizację). Rozliczenie będzie się odbywać na podstawie wskazań wodomierza. Przyjmuje się, że ilość odprowadzanych przez nas ścieków jest równoważna z ilością zużytej wody. Dlatego warto rozdzielić przewód wodociągowy i założyć oddzielny (dodatkowy) wodomierz na przewodzie, z którego będziesz podlewał swój ogród przed domem. Dzięki temu, część wody (tej zużytej na podlewanie roślin) zostanie odliczona od łącznego zużycia, na jakie wskazuje wodomierz główny.

Wykonałeś tylko przyłącze kanalizacyjne? A więc, należy podpisać jedynie umowę ryczałtową. W przypadku samego przyłącza wodociągowego, umowa będzie rozliczana na podstawie wskazań wodomierza.