Chcesz wybudować dom w pobliżu elektrowni wiatrowej? Okazuje się, że nie ma co do tego kompletnie żadnych przeciwwskazań. Ważne jednak, żeby odpowiednio zadbać o tę sprawę i pamiętać o ważnych regulacjach, jakie dotyczą wybudowania domu znajdującego się blisko elektrowni wiatrowej.

Jak wyliczyć odległość elektrowni od zabudowy?

Regulacje, które dotyczą budowania domu przy elektrowni wiatrowej, zamieszczone są w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Właśnie w niej można znaleźć kilka cennych punktów, które powinny zainteresować każdą osobę pragnącą postawić w pobliżu elektrowni swój jednorodzinny dom. Jednym z nich jest chociażby określenie sposobu obliczania odległości domu od elektrowni.

Jesteś właścicielem domu jednorodzinnego? A może w pobliżu Twojego domu ktoś zamierza wybudować wiatrak? Powinieneś zatem wiedzieć, że odległość między rzutem poziomym Twojego domu, a terenem przeznaczonym na elektrownię wiatrową, musi wynosić minimum dziesięciokrotność całkowitej wysokości wiatraków. Jeżeli jednak dopiero zamierzasz postawić dom mieszkalny, to minimalna odległość od elektrowni wiatrowej będzie liczona od granicy działki.

Kiedy jednak wiatraki już istnieją w okolicy zakupionej przez Ciebie działki, a Ty właśnie tam pragniesz wybudować tam swój dom, minimalna odległość powinna być mierzona od obszaru maksymalnego zasięgu obracających się łopat wiatraka, aż do linii rozgraniczającej teren budowanego domu – albo też do granicy terenu domu pod zabudowę, ustalonej w decyzji o warunkach zabudowy.

Gdzie mogą powstawać nowe wiatraki i budynki?

Odległość od projektów domów, w jakiej mogą być lokalizowane i budowane elektrownie wiatrowe (i na odwrót), powinna być równa (lub większa) od 10-krotności wysokości elektrowni wiatrowej. Mierzy się ją wówczas od poziomu gruntu, aż do najwyższego punktu domu jednorodzinnego – wliczając w to również elementy techniczne. Ten przepis ma zastosowanie do nowych budynków mieszkalnych, ale też nowych elektrowni wiatrowych – niezależnie od tego, która z inwestycji jest planowana.

Kiedy odległość domu od wiatraka nie będzie miała znaczenia?

Minimalna odległość wiatraka od domu (i na odwrót) nie będzie miała znaczenia w przypadku:

  • przebudowy,
  • nadbudowy,
  • rozbudowy,
  • remontu,
  • montażu,
  • odbudowy domu.

Dzięki temu, będąc posiadaczem domu w okolicy elektrowni wiatrowej, będziesz miał także możliwość dalszego korzystania z domu jednorodzinnego, a nawet (jeśli poczujesz taką potrzebę) powiększenia jego powierzchni. Nie bój się więc nagłego nakazu rozbiórki budynku lub zakazu wykonywania w nim robót budowlanych! Nikt nie będzie miał prawa, by zakazać Tobie rozbudowywać dom albo go wyremontować.

Na jakiej zasadzie może powstać nowa elektrownia?

Aktualnie lokalizację elektrowni wiatrowej można ustalić dzięki obowiązującemu miejscowemu planowi zagospodarowania przestrzennego. Lokalizacja nowych elektrowni musi jednak spełniać warunek wymaganej odległości od domów jednorodzinnych – o której wspominaliśmy już nieco wyżej. Jeżeli zatem na danym terenie nie ma planu miejscowego przewidującego elektrownię wiatrową, elektrownia na pewno się tam nie wybuduje!

Powinieneś chociaż trochę zainteresować się procedurami planistycznymi , które dotyczą sąsiadujących z Twoim domem terenów. Pamiętaj, że nikt nie informuje właścicieli nieruchomości o uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Trzeba więc śledzić informacje samodzielnie, by później przypadkowo niemiło się zaskoczyć!