Budowa domu wiąże się nie tylko z ustaleniem konkretnego projektu i postawieniem ścian. Każdy jeden dom to cała masa procedur, związanych z kompletowaniem odpowiedniej papierowej dokumentacji, podpisywaniem papierów i licznymi  wizytami w urzędach. Można powiedzieć, że każdy projekt to taki dom z papieru – bo za każdym z nich stopi wymóg kompletacji kilkunastu, a czasem kilkudziesięciu dokumentów. Jakie dokumenty potrzebne będą, by legalnie wybudować dom?

Które dokumenty są potrzebne do budowy domu?

Fani serialu „Dom z Papieru” doskonale wiedzą, że za każdym planem stoi cała masa przygotowań. Tak samo, jak za napadem na mennicę stał doskonale rozpisany schemat działania, tak i za każdym dobrym projektem domu stoi urzędowa biurokracja, której nie da się w żaden sposób ominąć. Przed wybudowaniem domu należy dokładnie sprawdzić, jakie pozwolenia, oświadczenia, uzgodnienia bądź opinie będą potrzebne. Należy też sprawdzić, w jakiej kolejności należy o te papiery występować. Dokumenty, których będziesz potrzebować, to na pewno:

 • mapa zasadnicza do celów projektowych
 • wypis i wyrys planu miejscowego
 • decyzja o warunkach zabudowy
 • opinia geotechniczna (zwłaszcza przy trudnych warunkach gruntowych)
 • oświadczenie o możliwości przyłączenia do poszczególnych sieci
 • projekt budowlany (bez niego nie byłoby „Domu z Papieru”)
 • pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy
 • decyzja o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej
 • oświadczenie kierownika budowy
 • zawiadomienie o rozpoczęciu prac budowlanych
 • zezwolenie na lokalizację zjazdu z publicznej drogi.

Gdzie można kompletować dokumenty, potrzebne do budowy domu?

Papiery potrzebne do budowy domu skompletujesz w większości w urzędzie miasta (wydział zajmujący się architekturą i budownictwem) bądź w starostwie. Dowiesz się tam m.in., czy dla terenu działki uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. To podstawowa kwestia zwłaszcza, że projekt budowy domu nie może być sprzeczny z obowiązującym w danym terenie planem. Jeżeli plan miejscowy nie został uchwalony, wystąpić będzie trzeba do wójta o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Będziesz musiał w takiej prośbie określić m.in.:

- powierzchnię zabudowy i użytkowa domu,
- szerokość elewacji domu,
- liczbę kondygnacji,
- kąt nachylenia dachu,
- wysokość od górnej krawędzi elewacji do kalenicy.

Składając wniosek pamiętaj o tym, że przybliżone wielkości nie powinny różnić się bardzo od sąsiadujących domów. Papiery składane do wójta porównywane będą bowiem do analizy urbanistycznej sąsiedztwa budowanego domu. Do takiego wniosku trzeba będzie dołączyć kilka innych dokumentów, np. oświadczenie przedsiębiorstw sieciowych w danym terenie i kopię mapy zasadniczej.

Kompletna dokumentacja projektowa

Do starostwa należy złożyć kompletną dokumentację projektową, składającą się z:

 • projektu zagospodarowania działki oraz projektu architektoniczno-budowlanego,
 • załączników dotyczących niezbędnych uzgodnień,
 • informacji na temat obszaru oddziaływania domu.

Oprócz tego, należy wystąpić również o warunki przyłączenia dla poszczególnych mediów, które dostępne są w terenie zabudowy. Do nich dołączyć trzeba mapę zasadniczą ze wstępną lokalizacją pomiarowych punktów i oznaczonym na planie budynkiem. Jeśli na działkę nie będzie zjazdu, będzie trzeba również uzyskać zgodę na wybudowanie domu, a raczej oświadczenie zarządcy danej drogi (zazwyczaj burmistrza, wójta albo prezydenta miasta) o możliwość połączenia z nią domu.

Pozwolenie / zgłoszenie budowy

Nie bez powodu o projektach budowlanych mówi się, że to „domy z papieru”. Zanim wybuduje się dom, trzeba załatwić naprawdę wiele formalności. Jeżeli skompletujesz cały projekt budowlany, zająć się trzeba zgodą na wybudowanie domu. Możesz wystąpić albo o pozwolenie na budowę, albo zgłosić budowę i poczekać na milczącą zgodę urzędu. Jeśli obszar oddziaływania domu będzie wykraczał poza teren działki albo działka będzie leżała np. w terenie objętym ochroną przyrody, zawsze będziesz potrzebować pozwolenia na budowę. W innych przypadkach, rozważyć warto będzie jedynie zgłoszenie budowy. Oczywiście, istotne będzie też skompletowanie potrzebnych dokumentów. W przypadku pozwolenia i zgłoszenia, dokumentacja nie różni się od siebie. Do wniosku potrzebne są dokumenty takie, jak:

 • cztery oprawione egzemplarze projektu budowlanego z wymaganymi uzgodnieniami,
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością,
 • zaświadczenie, że architekt posiada uprawnienia do projektowania domów (musi być wydane przez izbę samorządu zawodowego),
 • decyzję o warunkach zabudowy domu (o ile teren nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego),
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej (jeśli część domu ma być użytkowana nie tylko, jako mieszkanie – ale np. jako sklep).

Pamiętaj…

Nie wprowadzaj się do domu, zanim nie ukończysz spraw związanych z kompletacją wszelakich dokumentów. Jeżeli będzie brakowało Tobie nawet jednego tylko, ale istotnego papierka dotyczącego budowy domu, może grozić Ci kara w wysokości nawet 10 tysięcy złotych!