Kierownik budowy

Zanim wybudujesz dom warto dowiedzieć się, kto jakie role spełnia w całej tej inwestycji. Często słyszysz pojęcie Inwestor i Kierownik budowy jednak kompletnie nie masz pojęcia, jakie są funkcje i obowiązki obu tych „sprawców zamieszania”? Wyjaśniamy!

Kim jest Inwestor?

Najprościej ujmując, Inwestor jest osobą, która buduje dom.; A więc, jesteś nim… właśnie Ty! Musisz budowę zaplanować, zorganizować i sfinansować.

Dodatkowo, po Twojej stronie leżą urzędowe formalności, dogranie Wykonawców i podpisywanie umów. Powinieneś troszczyć się również o doglądanie kosztów, obserwację postępu prac i zorientowanie się, w jakiej ilości zużywa się materiał. Inwestor jest też od tego, żeby dokonać odbioru domu i rozliczyć się z Wykonawcami. Oczywiście, zawsze możesz upoważnić kogoś do dokonywania niektórych czynności za Ciebie (np. projektanta czy Kierownika budowy). Możesz również zapewnić sobie wsparcie fachowców w pewnych kwestiach (np. projektanta po to, by sprawował on nad budową domu autorski nadzór).

Kim jest Kierownik budowy?

Postać ta powinna pojawić się przy każdej budowie. Zresztą, wymóg ten zawarty jest w przepisach. To funkcja bardzo odpowiedzialna, więc należy zatrudniać do jej pełnienia wyłącznie osoby posiadające konieczne uprawnienia. Najlepiej, kiedy Kierownik budowy będzie jeden i ten sam zarówno na początku, jak i na końcu budowy. Lepiej też, żeby osoba ta nie była związana z ekipą budowlaną, jaką zatrudniasz. Do najważniejszych zadań Kierownika budowy należy m.in.:

 • pełna realizacja robót,
 • zabezpieczenie terenu i odgrodzenie go,
 • odpowiedzialność za zdarzenia w trakcie budowy,
 • zapewnienie sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • geodezyjne wytyczenie obiektu,
 • prowadzenie dokumentacji (w tym również dziennika budowy),
 • korzystne reprezentowanie interesów Inwestora w kontaktach z Wykonawcami.

Jeśli Kierownik budowy uzna, że w projekcie trzeba nanieść zmiany, musi oczywiście wystąpić z taką prośbą do Inwestora.

Co zrobić, żeby Inwestor, Kierownik budowy i Wykonawcy mogli dobrze współpracować?

Przede wszystkim, należy wspólnie ustalić harmonogram zadań, wyszczególniając konkretne etapy budowy domu. Warto, by umowy sporządzić na piśmie – każda zmiana musi być wprowadzona do niej po wspólnej konsultacji. Owszem, umowa ustna też jest ważna – jednak trudniej ją, w razie problemów, udowodnić przed sądem. W każdej umowie musicie zawrzeć ważne elementy:

 • stan zakresu prac
 • termin rozpoczęcia i zakończenia
 • wysokość wynagrodzenia
 • podpisy wszystkich stron
 • dodatkowe postanowienia (np. forma odbioru robót czy wypłaty wynagrodzenia)
 • kary umowne (za opóźnienie albo wadliwe wykonanie poszczególnych etapów budowy)
 • określenie warunków rozwiązania umowy

Kierownik budowy powinien na bieżąco prowadzić i uzupełniać dziennik budowy, natomiast Inwestor go kontrolować – tym sposobem, nie powinno być żadnych nieporozumień. Jeżeli chodzi zaś o Wykonawców, powinni oni odpowiednio wcześniej zgłaszać zapotrzebowanie np. na materiały budowlane, których zabrakło.

Kierownik budowy powinien zgłosić gotowe roboty z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. Inwestor z kolei musi niezwłocznie odebrać poszczególne etapy prac. Dodatkowo, jeżeli to Ty jesteś Inwestorem, powinieneś zapłacić Kierownikowi budowy oraz Wykonawcom w terminie i według ustalonych etapów robót. W ten sposób, na pewno unikniecie nieporozumień!

Pamiętaj, że…

Umowę warto podpisać nie tylko z Kierownikiem budowy i Wykonawcami, ale też ewentualnie z projektantem (np. o prace projektowe czy nadzór autorski) czy inspektorem nadzoru inwestorskiego – o ile zdecydujesz się na tego typu pomocnika.