Projekty domów ekologicznych cieszą się w ostatnich latach dość dużym zainteresowaniem. Ludzie zaczynają przykładać uwagę do ochrony środowiska, decydując się na różne innowacyjne rozwiązania. Jednym ze sposobów ochrony naszego otoczenia okazuje się wdrożenie nowego programu rządowego w Polsce, „Moja woda”. Dzięki niemu można będzie zrefundować nawet 80 %kosztów budowy oczka wodnego, które przyczyniać ma się do walki z niedoborem wody w Polsce. Co warto wiedzieć o nowej dotacji dla Polaków?

Jaki jest cel programu „Moja woda”?

Wraz z dniem 2 czerwca 2020 roku zapowiedziany został nowy program rządowy, „Moja woda”. W ramach tego programu, na łagodzenie skutków suszy zostanie przeznaczonych aż 100 milionów złotych. Projekty domów zostałyby więc wzbogacone o przydomowe instalacje wodne, których zadaniem będzie zbieranie wody opadowej lub roztopowej i zatrzymywanie jej. Na co mieszkańcy domu jednorodzinnego mogliby przeznaczyć ewentualne dofinansowanie? Jest kilka zbiorników, które mogą zatrzymywać wodę:

  • rynny,
  • wpusty do zbiorników nadziemnych lub podziemnych,
  • instalacje rozsączające,
  • oczka wodne,
  • inne elementy do nawadniania bądź wykorzystania zatrzymywanej wody.

Szacuje się, że przydomowe instalacje tego typu mogłyby zatrzymać ok. 1 mln m3 opadów wody rocznie w domach jednorodzinnych, a więc na prywatnych działkach. Im więcej takich zbiorników wodnych powstanie, tym retencja wody będzie bardziej efektywna.

Jaka będzie kwota przeznaczona na dofinansowanie z programu „Moja woda”?

Właściciele domów jednorodzinnych w przypadku, gdy będą chcieli zbudować na terenie domu zbiornik retencyjny w postaci np. oczka wodnego, mogą starać się o dofinansowanie do maksymalnie 5 tysięcy złotych. Wsparcie dotyczyć będzie zakupu i montażu instalacji, które pozwolą na skuteczne zagospodarowanie wody opadowej i rozpadowej, aby jej nie marnować (kiedy np. wpadnie do kanalizacji). Tak więc, dzięki programowi możliwy będzie zakup, montaż oraz uruchomienie instalacji, które pozwolą na retencję wody. Dzięki temu, uzupełnić będzie można np. ekologiczny projekt domu o kolejne, ekonomiczne rozwiązanie, przyczyniające się do ochrony naturalnego środowiska.

Walka z suszą, a retencja wody opadowej i roztopowej

Ministerstwo Klimatu chce poprzez program „Moja woda” podjąć się bardzo konkretnych działań, mających na celu ograniczenie skutków suszy w kraju, a także kurczenie się naszych polskich zasobów wodnych. Nie da się ukryć, iż w Polsce od wielu lat do czynienia mamy z coraz potężniejszą, chroniczną już wręcz suszą. Susza fatalnie wpływa przez to na naturalne zasoby wodne w kraju. Aby móc zatrzymać spadającą wodę, postanowiono ułatwić wybudowanie mieszkańcom zbiorników, które mogłyby przyczynić się do retencji wody. Rozwiązanie wydaje się proste, jednak może być potencjalnie skuteczne. Warto będzie skorzystać z dotacji i wybudować oczko wodne obok domu jednorodzinnego po to, by przyczynić się ochrony środowiska oraz umożliwić retencję wody.

Gdzie i kiedy można składać wniosek o dofinansowanie?

Wnioski będzie można składać do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wraz z początkiem lipca 2020 roku. Program Moja woda obejmować będzie inwestycje, które zrealizowane zostaną po 1 czerwca 2020 roku. Cały program potrwać ma od początku lipca 2020 do końca lipca 2024 roku. Beneficjentami będą właściciele domów jednorodzinnych.