Odpowiedni montaż okna dachowego jest kluczowym czynnikiem decydującym o jego późniejszej, prawidłowej eksploatacji. Instalacją okna w połaci dachu zajmują się zwykle profesjonaliści. Sam proces montażu jest łatwy i szybki, dlatego również majsterkowicze mogą pokusić się o samodzielne wykonanie takiej pracy. W opakowaniu znajduje się dokładna instrukcja montażu pozwalająca osobom nie będącym specjalistami na prawidłowy montaż okna dachowego w konstrukcji dachu. Szczelne połączenie okna z pokryciem dachowym zapewnia kołnierz uszczelniający, który należy dobrać do rodzaju pokrycia dachowego.
Image
Przygotowując odpowiedniej wielkości otwór pod montaż okna należy rozciąć folię dachową, zdjąć pokrycie dachowe i wyciąć łaty.
Image
Przykręcamy dolną i górną dodatkową łatę montażową, na których będziemy montować okno. Łata dolna musi być dokładnie wypoziomowana.
Image
Do ościeżnicy okna przykręcamy dolne i górne kątowniki montażowe. Następnie umieszczamy ościeżnicę w przygotowanym otworze. Rowek na ościeżnicy oznaczający wybraną głębokość montażu okna N, V lub J – powinien pokrywać się z górną powierzchnią łat. Nad oknem montujemy rynienkę odwadniającą.
Image
Do otworu montażowego wkładamy całe okno (ościeżnice wraz ze skrzydłem). Pomiędzy dolną łatą montażową, a ościeżnicą umieszczamy klin dystansowy w celu stworzenia przestrzeni umożliwiającej docieplenie okna (około 2cm). Następnie przykręcamy dolne kątowniki oraz sprawdzamy czy poziome i pionowe szczeliny między skrzydłem i ościeżnicą są jednakowe na całej szerokości i wysokości okna.
Image
Kolejnym etapem jest przykręcenie bocznych kątowników. Podczas montażu bocznych kątowników należy zwrócić uwagę na pole ochronne na ościeżnicy wyznaczone czerwoną linią (kątowniki boczne stosowane są do okien od wysokości 118 cm).
Image
W celu odpowiedniego docieplenia okna wypełniamy przestrzeń między ościeżnicą a łatami montażowymi materiałem termoizolacyjnym.
Image
Następnie wypełniamy pozostałą przestrzeń wokół okna między ościeżnicą, a krokwiami warkoczem z naturalnej wełny owczej lub mineralnej.
Image
Kolejny krok to ułożenie dodatkowych pasów z wełny mineralnej między łatami oraz ościeżnicą.
Image
Zakładamy kołnierz paro-przepuszczalny zapewniający szczelne połączenie okna z warstwą wstępnego krycia oraz chroniący materiał termoizolacyjny przed zawilgoceniem.
Image
Montaż kołnierza uszczelniającego zaczynamy od zamontowania dolnego elementu z fartuchem elastycznym. Następnie montujemy pozostałe elementy kołnierza.
Image
Mocujemy boczne elementy kołnierza i przykręcamy profile kryjące boki ościeżnicy. Dalej przykręcamy górny element kołnierza, a następnie układamy pokrycie dachowe wokół okna.
Image
Na końcu sprawdzamy poprawność funkcjonowania okna.