Nie wystarczy dobrze zaizolować przegród zewnętrznych, by w domu było ciepło. Dziś istotną zaletą każdego współczesnego projektu domu jest szczelność powietrzna, zapewniona dzięki odpowiedniemu systemowi wentylacji. Czy to trudne do osiągnięcia? Przekonaj się sam.

W jaki sposób określić szczelność powietrza w domu?

Najpierw należy określić, jaki dokładnie jest to projekt domu jednorodzinnego. Wymagania co do poziomu szczelności muszą być dokładnie opisane w Warunkach Technicznych domu – w miejscu z wymienionymi wymaganiami co do izolacji ciepła, a także oszczędności energii. Warunki te nakazują projektować domy jednorodzinne tak, by były one całkowicie szczelne i nie pozwalały na przenikanie powietrza. Szczelne muszą być zatem w takim projekcie:

 • Przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste
 • Przejścia elementów instalacji
 • Połączenia okien z ościeżnicami
 • Złącza między przegrodami

W Warunkach Technicznych  dobrze określone musi być też, jakie są wymagania co do stolarki otworowej. Kiedy tylko dom zostanie wybudowany, zawsze należy poddać go próbie szczelności. Jest to niezbędne, by móc poprawnie eksploatować jego powierzchnię, bez strat cieplnych.

Najbardziej popularny typ przegród w nowoczesnym domu

Są to przegrody masywne, które są ścianami murowanymi oraz monolitycznymi, ale też tymi z prefabrykatów keramzytobetonowych i betowych.  Przegrodą masywną może być również płyta betonowa i fundamentowa na gruncie. Tego typu warstwa konstrukcyjna, aby była szczelna, powinna zostać obłożna materiałem termoizolacyjnym. Tylko wtedy będzie spełniać wymagania techniczne co do szczelności. Szczelność powietrzną ścian można zapewnić, poprzez wykończenie ich tynkiem tradycyjnym.

Ważne by pamiętać o tym, że do stworzenia szczelnej powłoki w projekcie domu jednorodzinnego potrzeba zachować ciągłość warstw – a więc, należy je dobrze ze sobą połączyć. Z reguły, najgorzej jest z zachowaniem szczelności ścian zewnętrznych, które stykają się z oknami, ale też drzwi z ościeżami. W tym przypadku, najpopularniejsze do uszczelniania stosowane są taśmy uszczelniające albo wełna mineralna, która zapewniać ma paroizolację od strony wewnętrznej. Jednak, czy faktycznie jest to tak skuteczny sposób?

Jak zapewnić szczelność projektu domu?

Które materiały są szczelne, a które… niekoniecznie?

Materiały do uszczelniania projektów domów można podzielić na te szczelne oraz te mniej szczelne. Poniżej przedstawimy najbardziej szczelne, a także nieszczelne materiały. Z reguły, nieszczelne materiały należy dodatkowo uszczelniać po to, by ciepło nie uciekało z domu.

Materiały szczelne

Materiały nieszczelne

Tynk wewnętrzny (na murze)

Wełna mineralna

Folia zbrojona

Styropian

Folia paroszczelna

Folie perforowane

Beton

Płyty wiórkowe i paździerzowe

Płyty OSB lub sklejka (drewnopochodne)  

Zaprawa murarska (nieotynkowany mur)

Nie zapominaj o tym, że wyłącznie szczelna paroizolacja może stać się barierą nie do pokonania dla powietrza, ale i pary wodnej. Zastosowanie odpowiednich materiałów oraz ich dobre zamontowanie jest więc priorytetem w każdym projekcie współczesnego domu. Do szczelnych połączeń warto używać taśm akrylowych, listew dociskowych, taśm butylowo-kauczukowych bądź piankowych. Warto korzystać z nich zwłaszcza w różnego rodzaju stykach – czyli miejscach potencjalnej nieszczelności.

Gdzie najczęściej pojawiają się nieszczelności powietrzne w domu?

Nieszczelności powietrza można sprawdzić specjalnym urządzeniem, zwanym anemometrem, które pokazuje prędkość przepływu powietrza przez daną szczelinę. Gdy pomiaru chcesz dokonać w porze roku, kiedy to między zewnętrzem a wnętrzem jest kilka lub nawet kilkanaście stopni różnicy, skorzystać możesz wówczas z kamery termowizyjnej. Warto pamiętać również o tym, w których miejscach domu jednorodzinnego najczęściej ucieka powietrze:

 • Gniazdka elektryczne oraz wyłączniki
 • Okna i drzwi połączone z ościeżami
 • Przejścia przyłączy wodnych, teletechnicznych, wodnych i energetycznych
 • Wentylacja mechaniczna (nawiew i wywiew)
 • Połączenia ścian zewnętrznych ze stropem poddasza lub dachem
 • Przejście komina na dach
 • Podproża drzwi wejściowych
 • Przeszklenia tarasowe
 • Połączenia ścian zewnętrznych z podłogą na gruncie
 • Strop nad piwnicą (nieogrzewaną)