Fundamenty, a w zasadzie ściany fundamentowe, to elementy stanowiące o trwałości, stabilności budynku oraz o bezpieczeństwie jego użytkowników. Prace budowlane związane z ich wykonaniem powinny być bardzo rzetelnie zrobione, gdyż ewentualne poprawki mogą okazać się niemożliwe lub bardzo drogie w wykonaniu. Na etapie prac ziemnych należy też wykonać ocieplenie ścian fundamentowych, ponieważ to najlepszy czas na termiczne zabezpieczenie części budynku zagłębionej w gruncie.

Praktycznie wszystkie budynki powinny zostać skutecznie ocieplone w każdym miejscu, które może powodować nadmierną stratę ciepła, a w przypadku budynków uznawanych za energooszczędne wymóg ten jest bezwarunkowy. Do elementów obowiązkowego ocieplenia zaliczyć należy ściany fundamentowe.

Duża część ciepła „ucieka” przez kontakt z podłożem. Rozwiązaniem tego problemu jest użycie płyt styropianowych z grupy fundament (SILVER fundament, GOLD fundament i TERMONIUM fundament), który dzięki dużej wytrzymałości mechanicznej (obciążenie 3-4,5 tony na 1m2), posiada odpowiednie parametry izolacyjności termicznej (lambda 0,035 – 0,036 W/mK).

Poprawnie wykonany montaż izolacji zapewni stabilną i trwałą ochronę cieplną części budynku zagłębioną w gruncie. Izolacja stosowana na ściany fundamentowe jest narażona na oddziaływanie ekstremalnych warunków takich jak: duże zawilgocenie, nacisk gruntu i zmienne temperatury. Dlatego bezwzględnie należy zastosować styropian z kategorii „fundament”, którego właściwości zostaną zachowane mimo ciężkich warunków, jakie panują poniżej poziomu gruntu. Styropian fundamentowy cechuje się bardzo ograniczoną chłonnością wody niezmiennie w czasie eksploatacji, co zostało potwierdzone na podstawie badań laboratoryjnych w Instytucie Techniki Budowlanej. Parametr nasiąkliwości dla najlepszych wyrobów z tej grupy charakteryzuje się wartością nasiąkliwości poniżej 3% w całym okresie użytkowania budynku. Do zakupu zachęca również cena zakupu, która jest zdecydowanie mniejsza niż polistyrenów ekstrudowanych XPS (np. Styrodur).

Jak poprawnie wykonać prace ociepleniowe ścian fundamentowych

Izolację w postaci specjalnych płyt styropianowych np. TERMONIUM fundament mocuje się do ściany przy pomocy kleju poliuretanowego TO-KPS, który w krótkim czasie zaledwie kilkunastu minut tworzy stabilne połączenie pomiędzy płytą styropianową i ścianą fundamentową. Zaletą zastosowania kleju poliuretanowego TO-KPS jest przede wszystkim szybkość wykonywanych prac, co wiąże się z mniejszymi kosztami robocizny. Należy pamiętać, że przed zamocowaniem płyt styropianowych, powierzchnia ścian fundamentów powinna zostać zabezpieczona warstwą izolacji przeciwwodnej wykonanej przy użyciu masy bitumicznej (wodorozcieńczalnej), która jest dopuszczona do kontaktu ze styropianem.

Po przyklejeniu płyt można przystąpić do kolejnego etapu prac, jakim jest obłożenie ocieplonych ścian fundamentowych folią kubełkową (lub grubą folią budowlaną) i obsypaniu otoczenia fundamentów gruntem. Po przyklejeniu płyt można przystąpić do kolejnego etapu prac, jakim jest obłożenie ocieplonych ścian fundamentowych folią kubełkową (lub grubą folią budowlaną) i obsypaniu otoczenia fundamentów gruntem. Powyżej poziomu gruntu na powierzchni płyt styropianowych, które będą tworzyć tzw. cokół, można wykonać warstwę zbrojoną (siatka z włókna szklanego zatopiona w kleju uniwersalnym TO-KU) i wykończyć tynkiem mozaikowym lub inną okładziną kamienną, ceramiczną itp. W przypadku okładzin kamiennych w zależności od ciężaru zaleca się przymocować płyty łącznikami mechanicznymi. Ocieplenie ścian fundamentowych powinno być połączone z ociepleniem ścian zewnętrznych, które należy wykonać przy użyciu Kompletnego Systemu Ociepleń, który firma Termo Organika posiada w swojej ofercie w wielu wariantach materiałowych i kolorystycznych.

Wybierając styropian do ocieplenia domu warto dokładnie sprawdzić poszczególne parametry deklarowane przez producentów. Aby jednak być pewnym ich zgodności ze stanem faktycznym wybierajmy produkty znane, które zarówno posiadają odpowiednie, obowiązkowe dokumenty dopuszczające do sprzedaży, jak również dobrowolne Rekomendacje gwarantujące ich jakość. Ocieplenie domu to inwestycja na lata. Oszczędność kilkuset złotych wydanych na styropian nie zrekompensuje przyszłych korzyści w postaci oszczędności, wyrażonych w tysiącach złotych rocznie, na ogrzewaniu przez wiele lat.

Najczęściej popełniane błędy przy ociepleniu ścian fundamentowych

  • Stosowanie nieodpowiednich płyt styropianowych – do izolacji fundamentu należy stosować płyty styropianowe odporne na zawilgocenie. Zwykłe płyty styropianowe mimo dużej odporności na zawilgocenie mogą sobie nie poradzić w tak ekstremalnych warunkach.Stosowanie nieodpowiednich płyt styropianowych – do izolacji fundamentu należy stosować płyty styropianowe odporne na zawilgocenie. Zwykłe płyty styropianowe mimo dużej odporności na zawilgocenie mogą sobie nie poradzić w tak ekstremalnych warunkach.
  • Mocowanie płyt na kleju cementowym – płyty powinny być mocowane przy pomocy kleju poliuretanowego, który nie powoduje uszkodzenia warstwy hydroizolacji pionowej.
  • Wykonywanie warstwy zbrojonej siatką na styropianie w gruncie – tego się po prostu nie robi. Płyty poniżej poziomu gruntu powinno się zabezpieczyć folią kubełkową lub budowlaną. Wykonywanie warstwy zbrojonej siatką powoduje podrożenie inwestycji nie dając w zamian dodatkowych korzyści.
  • Zbyt płytkie posadowienie izolacji – mocowanie płyt styropianowych powinno być wykonane aż do posadowienia budynku (ławy fundamentowe), by zapewnić lepszą ochronę cieplną i uniknąć skutków spowodowanych wymrażaniem gruntu w okresie zimowym.
  • Stosowanie łączników mechanicznych poniżej poziomu gruntu – powoduje przerwanie warstwy hydroizolacji i zawilgocenie ścian fundamentowych.

Zakończenie prac stanu zerowego kończy się zakryciem wszystkich wykonanych elementów. Od tego momentu nie będzie już do nich swobodnego dostępu. Jeśli prace zostały wykonane poprawnie, to nigdy nie będzie potrzeby ponownie tych przegród i elementów odkrywać. Ewentualne poprawianie zawsze będzie bardzo kosztowne.

Podsumowanie - na co zwrócić uwagę

  • Fundamenty muszą być dostosowane do warunków gruntowych. W tym celu należy przed adaptacją wykonać badania gruntowe. Zazwyczaj wystarczają trzy odwierty na głębokość 3 metrów. Badania gruntowe dają pewność, że grunt bezpośrednio pod fundamentami ale i niżej ma właściwości pozwalające na oparcie domu. Powszechnie stosowane oglądanie dna wykopu nie daje wiedzy o tym, jakie ewentualne warstwy znajdują się poniżej.
  • Prawidłowe wykonanie izolacji poziomej na ławach pod ścianą fundamentową.
  • Prawidłowe wykonanie izolacji pionowej na ścianach fundamentowych. Na izolacji pionowej będzie układane ocieplenie ścian fundamentowych, więc musi być ono wykonane przy użyciu masy bitumicznej (wodorozcieńczalnej), która jest dopuszczona do kontaktu ze styropianem.