Chcesz podwyższyć poziom gruntu na swojej działce? Musisz zatem wiedzieć, że nie zrobisz tego dowolnie – swobodę ograniczają bowiem przepisy prawa budowlanego. Zatem, kiedy tak właściwiemożesz nieco podnieść poziom gruntu i jak uchronić się od konsekwencji prawnych? A może posiadasz problem z sąsiadem, który właśnie zaczął podwyższać teren w momencie, kiedy Ty ruszyłeś z budową swojego domu jednorodzinnego? Wyjaśniamy, co zrobić w takiej kwestii!

Budowa a podwyższenie poziomu gruntu

Budowę domu jednorodzinnego powinieneś przeprowadzać wg. pozwolenia oraz zatwierdzonego projektu swojego obiektu. W części rysunkowej projektu określa się bowiem ukształtowanie terenu razem z zaznaczeniem wszelakich zmian w stosunku do istniejącego stanu. A więc, powinieneś trzymać się owych ustaleń. Jeżeli samodzielnie zaczniesz podwyższać teren gruntu mimo to, że w dokumentacji budowy zapisy stanowiły inaczej, dobrowolnie odstąpisz w ten sposób od projektu. Aby zrobić to legalnie, wymagana będzie zgoda pozwolenia na budowę oraz potwierdzenie akceptacji zamiennego projektu.

Wszelakich kwalifikacji do zmian dokonywać powinien projektant – traktując podwyższenie poziomu posadowienia obiektu jako nieistotne odstępstwo, wymagające opisu w projekcie. Pamiętaj, że nadzór budowlany z kolei nie będzie na to zwracać uwagi. Nie licz na to, że bez konsekwencji uda się podnieść teren samowolnie – to bardzo ryzykowne! Jeśli w czasie budowy domu zostanie to bowiem wykryte, roboty mogą zostać wstrzymane i (co gorsza!) możesz dostać nakaz przywrócenia ziemi do poprzedniego stanu. Możesz także spotkać się ze sprzeciwem co do użytkowania obiektu, już po jego wybudowaniu. Jeśli naruszysz przepisy techniczno-budowlane, to organy nadzoru budowlanego na pewno bardzo wnikliwie zaczną badać temat.

Jak podnieść teren działki, aby przypadkowo nie zaszkodzić sąsiadom?

Powinieneś przede wszystkim wystąpić o wymaganą zgodę pozwolenia na budowę. Zanim jednak zmienisz ukształtowanie terenu działki, uzgodnij wszelakie działania z sąsiadami.  Zadbaj również o wykonanie rozwiązań, zapobiegających zalewaniu sąsiednich gruntów wodą odpływającą z Twojej działki. Aby nie narazić się na problemy związane z zalewaniem sąsiadów, lepiej wcześniej wspólnie uzgodnić, w jaki sposób zostaną wykonane prace niwelacyjne – Wasza ugoda nie może jednak dotyczyć wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. Możesz zrealizować ją dopiero po zatwierdzeniu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Gdy nie miałeś większego wpływu na zalewanie terenu sąsiada (przez ukształtowanie terenu), nie będzie Ci za to grozić zapłata odszkodowania.

Sąsiad nawozi ziemię na działkę, a Ty boisz się zalania swojej budowy – co robić?

Najpierw zapytaj sąsiada, jak rozwiąże ten problem. Możesz sprawdzić następnie w starostwie, czy podniesienie gruntu przewidziano w jego projekcie domu. Jeśli się bowiem okaże, że nie znajduje się w nim zapisek o możliwości podwyższenia terenu (bądź nie ma on w ogóle pozwolenia na budowę), możesz wówczas powiadomić nadzór budowlany, by skontrolował jego posesję. A może woda już zaczęła spływać? Należy niezwłocznie złożyć wniosek do wójta o to, by nakazał sąsiadowi przywrócić stan poprzedni lub wykonał on odpowiednie instalacje, które zapobiegną podtapianiu Twojego gruntu. Woda spowodowała zniszczenia? Złóż wniosek do marszałka województwa o ustalenie odszkodowania.

Roboty ziemne kontra kwestie prawne – podsumowanie

Każda budowla ziemna podlega przepisom – również wykopy, nasypy i wały. A więc, by móc wykonać robotę ziemną, potrzebować będziesz pozwolenia na budowę i sporządzenia odpowiedniego projektu, o czym wspominaliśmy już na początku. Zaniedbanie tego obowiązku może się skończyć koniecznością… zalegalizowania lub rozbiórki obiektu. Roboty ziemne nie zostaną sklasyfikowane jako budowlane – a więc wymagające pozwolenia na budowę? Nie oznacza to jednak, że będziesz całkiem bezkarny – bowiem sąsiedzi mogą Ci wówczas… sporo zaszkodzić. Oczywiście, o ile będzie im coś mocno przeszkadzać.