W programie „Czyste Powietrze” pojawiły się kolejne zmiany. Właściciele domów jednorodzinnych będą mogli otrzymać dofinansowanie na ocieplenie swojego domu, jednak na nowych warunkach. Jak będzie wyglądać program „Czyste Powietrze” w 2021 roku? Jakie urządzenia wpisane są na tzw. zieloną listę?

Program „Czyste Powietrze” w 2021 roku

Program „Czyste Powietrze” ma za zadanie zmniejszyć albo całkowicie uniknąć emisji pyłów, a także innych zanieczyszczeń, które wprowadzane są do atmosfery przez ogrzewanie domów jednorodzinnych. Program ma pomóc wymienić rodzinom stare piece oraz kotły na paliwo stałe, a także dokonać termomodernizacji jednorodzinnych budynków. 21 października 2020 roku rozpoczął się nabór wniosków do drugiej części programu „Czyste Powietrze”. Aby otrzymać dofinansowanie na termomodernizację swojego domu jednorodzinnego, beneficjent będzie musiał posiadać zaświadczenie o dochodach, które zostanie wydane przed odpowiednią gminę. Jako osoba fizyczna, właściciel domu może uzyskać aż 60 % kosztów, które poniósł na rzecz inwestycji (maksymalnie 37 tysięcy).

Warto wiedzieć, że wnioski w ramach tego programu składać można będzie dokładnie do 30 czerwca 2027 roku. Od 2021 roku, by zachęcić do brania udziału w programie rządowym oraz ułatwić zgłaszanie się do niego, rozszerzona została baza danych urządzeń grzewczych (tzw. zielona lista), a także otwarta została infolinia programu.

Dwie części programu „Czyste Powietrze” – jaka jest maksymalna dotacja w 2021 roku?

Będąc osobą fizyczną posiadającą dom jednorodzinny, zgłosić się można do dwóch części programu. W pierwszej części programu „Czyste Powietrze” beneficjent nie może posiadać dochodu przekraczającego 100 000 zł rocznie. Jakie opcje do wyboru będzie miała osoba chętna do udziału w programie? Między innymi, jest to:

  1. Zdemontowanie źródła ciepła z paliwem stałym, by zakupić pompę ciepła powietrze-woda / gruntową pompę ciepła do ogrzewania.
  2. Montaż nowej instalacji ogrzewania, również kolektorów słonecznych.
  3. Kupno instalacji fotowoltaicznej.
  4. Zamontowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
  5. Demontaż nieefektywnego źródła ciepła i wymiana go na paliwo stałe.

W pierwszej części programu, maksymalny koszt dotacji wynosi 20 000 zł bez mikroinstalacji fotowoltaicznej i 25 000 zł z mikroinstalacją fotowoltaiczną. W przypadku drugiej części programu, kwota ta wzrasta do 32 000 zł w pierwszym i do 37 000 zł w drugim przypadku. Jednak, warunkiem przystąpienia do drugiej części programu jest posiadanie domu jednorodzinnego, w którym przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 1400 zł netto (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1960 zł netto (gospodarstwo jednoosobowe).

Zielona lista w programie „Czyste Powietrze”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozszerza bazę danych, dotyczących urządzeń grzewczych. Lista ma posłużyć potwierdzeniu efektywności inwestycji ekologicznych, a także pomóc beneficjentom w wyborze odpowiednich urządzeń oraz materiałów kwalifikujących się do dofinansowania w programie „Czyste Powietrze”. W 2021 roku do programu kwalifikowane będą wyłącznie urządzenia wpisane na „zieloną listę”. Jest to lista budowana w oparciu o normy obowiązujące w naszym kraju, a także aktualne przepisy budowlane.

Katalog ZUM (zielona lista urządzeń i materiałów) zawiera obecnie różnego rodzaju kotły i ogrzewanie elektryczne, a także urządzenia korzystające z energii odnawialnej, jak np. pompy ciepła, kolektory słoneczne czy mikroinstalacje fotowoltaiczne. Na liście pojawiły się również nowości, jak drzwi garażowe i drzwi zewnętrzne, stolarka okienna oraz materiały izolacyjne / materiały budowlane. Zielona lista będzie aktualizowana do końca trwania programu. Aby wpisać na nią urządzenie, które kwalifikuje się do dofinansowania w programie, należy zarejestrować się na stronie internetowej i poczekać na weryfikację. Wówczas urządzenie zostanie umieszczone w bazie ZUM.