Dom powinien być najważniejszym miejscem dla każdego człowieka – bezpieczną oazą, do której można wracać i w której można czuć się komfortowo. Czy jest coś, co może zaburzyć domową sielankę? Owszem, to zagrożenie pożarem. Aby uniknąć tego typu zdarzeń, należy poznać przepisy przeciwpożarowe oraz obowiązki, których musi w tej kwestii dopełnić każdy inwestor. Dowiedz się więcej o zasadach bezpieczeństwa przeciwpożarowego, by Twój dom zawsze był bezpiecznym azylem dla całej rodziny.

Polskie Normy i Warunki Techniczne – bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Możliwość ewakuacji w razie pożaru

Każdy projekt domu jednorodzinnego powinien dostosowany zostać do warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego, określonego w Polskich Normach i Warunkach Technicznych. Oczywiście, niemożliwe jest wybudowanie domu w pełni odpornego na ogień. Jednak, projekt domu powinien być tak zaplanowany, by konstrukcja zachowywała swoją nośność w przypadku wystąpienia pożaru. Dom powinien również ograniczyć rozprzestrzenianie się zarówno samego ognia, jak i dymu. Najważniejsze jednak, by konstrukcja zagwarantowała ludziom możliwość ewakuowania się, gdyby nagle wybuchł pożar.

Jak powinien zostać ustawiony projekt domu według przepisów przeciwpożarowych?

Aby zapewnić bezpieczeństwo każdemu projektowi domu jednorodzinnego, powinno się zachowywać w nich przede wszystkim odpowiednią odległość. Co to oznacza? Otóż:

  • Między budynkami powinna zostać zachowana przestrzeń, czyli wolny teren ok. 8 metrów. Jeśli ściana budynku obok nie ma okien, mogą to być 3 metry. Jednak, może też być 1,5 metra, gdy tak zadecyduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  • Minimalna odległość projektu domu od ściany lasu wynosi 12 metrów.
  • Między posesją a niezabudowaną działką należy zostawić wolną przestrzeń o szerokości minimum 4 metry – ewentualnie 3 metry, jeśli w ścianie wychodzącej na działkę nie ma żadnych okien.
  • Ściana bez drzwi lub okien stać może w odległości mniejszej od 1,5m od domu. Może również znajdować się na granicy działek, gdy ta ma szerokość mniejszą od 16 metrów. To musi być jednak ściana oddzielenia przeciwpożarowego, zbudowana z materiałów odpornych na ogień (min. REI 60).

Przepisy przeciwpożarowe w projektach domów

Straż Pożarna – powiadomienie przez inwestora

Jeżeli chcesz zyskać pozwolenie na użytkowanie swojego projektu domu jednorodzinnego, powinieneś powiadomić o tym Państwową Straż Pożarną. Musisz ich poinformować o zakończeniu budowy albo o tym, że chcesz zacząć użytkować budynek. Straż powinna skontrolować dom pod kątem zabezpieczeń przeciwpożarowych i zachowania wymaganych standardów. Powinieneś okazać przedstawicielowi Straży Pożarnej:

- dokumentację projektową,
- pozwolenie na budowę,
- oświadczenie o zgodności wykonania projektu z przepisami, wraz z jego dokumentacją,
- protokoły z pomiarów instalacji elektrycznej oraz opinii kominiarskiej,
- certyfikaty zgodności ITB oraz CNBOP,
- wszelakie aprobaty techniczne.

Jeżeli w projekcie domu nie będzie zapewnionego minimalnego bezpieczeństwa przed pożarem, Straż Pożarna ma obowiązek poinformować o tym właściwy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Jeżeli wszystko będzie w porządku, oświadczenie powinno zostać wydane w przeciągu maksymalnie 14 dni. Należy w tym miejscu napomknąć, że Straży Pożarnej nie trzeba wzywać, gdy nie musisz starać się o pozwolenie na użytkowanie budynku – wystarczy wówczas zgłosić zakończenie prac Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego.

Przepisy przeciwpożarowe – o czym należy pamiętać?

Powinieneś pamiętać, by nie składować materiałów łatwopalnych poza budynkiem – zwłaszcza w odległości mniejszej, niż 4 metrów od sąsiada. Jeżeli chcesz je składować w domu, powinny znajdować się z dala od urządzeń oraz instalacji wytwarzających temperaturę powyżej 100 st. C (ale też gniazdek elektrycznych siłowych, przewodów lub rozdzielnic prądu). Nie powinno się także składować w domu elementów wybuchowych.

Trzeba pamiętać, by nie zagradzać dróg ewakuacyjnych w projekcie domu jednorodzinnego, które mogłyby zapewnić bezpieczeństwo w razie wybuchnięcia pożaru. Nikt nie przeprowadza kontroli, czy zachowujemy wszystkie te zasady w swoich domach. Jednak, dla bezpieczeństwa wszystkich domowników, powinno się ich kategorycznie przestrzegać.