Zakupiony u nas gotowy projekt domu wymaga wykonania adaptacji do Państwa działki i projektu jej Zakupiony u nas gotowy projekt domu wymaga wykonania adaptacji do Państwa działki i projektu jejzagospodarowania, który wykona architekt.

Zakupiony u nas gotowy projekt domu wymaga wykonania adaptacji do Państwa działki i projektu jej Zakupiony u nas gotowy projekt domu wymaga wykonania adaptacji do Państwa działki i projektu jej zagospodarowania, który wykona architekt. Niezbędne będą:

  • decyzja o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (wydaje je Urząd Gminy),
  • mapa do celów projektowych (wykonanie zlecamy geodecie),
  • warunki techniczne przyłączenia lub zapewnienie dostawy mediów, badania geotechniczne ( odwiert wykonuje geolog),
  • decyzja o lokalizacji zjazdu.

Projekt architektoniczny oraz projekt zagospodarowania działki, a także oświadczenie o prawie dysponowania działką na cele budowlane należy złożyć wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta w wydziale Architektury i Budownictwa. Pomimo iż zgodnie z nowelizacjami do ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, które weszły w życie z końcem czerwca 2015 r., znacznie więcej rodzajów obiektów nie wymaga aktualnie uzyskania pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia budowy, w tym również domy jednorodzinne, to ze względu na warunek, aby obszar oddziaływania budynku mieścił się w granicach działki budowlanej, możliwość zastosowania zgłoszenia jest niezwykle rzadka.