Obowiązujące od początku 2017 roku wymagania dotyczące izolacyjności okien i drzwi wymuszają stosowania okien i drzwi o współczynniku przenikania ciepła dla okien i drzwi na poziomie nie wyższym niż 1,1 W/m2K, a dla okien połaciowych 1,3 W/m2K. Ten bardzo wyśrubowany poziom izolacyjności będzie obowiązywał do roku 2021, kiedy wymagana izolacyjność ponownie wzrośnie, a minimalne współczynniki będą na poziomie 0,9 W/m2K dla okien i drzwi i 1,1 dla okien połaciowych. To sprawia, że każde okno, na które zdecyduje się inwestor będzie przynajmniej dobre.

Stolarka okienna

Tradycyjny montaż polegał na tym, że po mechanicznym osadzeniu ramy w otworze, przestrzeń pomiędzy ramą i otworem była wypełniana pianą montażową. Taki typ montażu jest nieprawidłowy i prowadzi do zawilgocenia ściany wokół ramy , a w jego wyniku do drastycznego spadku jej izolacyjności. To oczywiście nie koniec problemów, gdyż w zawilgoconej przegrodzie prędzej czy później musi rozwinąć się grzyb.

Prawidłowy montaż musi podlegać uniwersalnej zasadzie tworzenia złożonych przegród budowlanych. W odróżnieniu od montażu nieprawidłowego często zwanego tradycyjnym wymagane jest zabezpieczenie powierzchni wypełnienia pianą, folią parochronną od strony wewnętrznej i folią paroprzepuszczalną od strony zewnętrznej. Dzięki temu, woda w postaci pary nie będzie mogła dostać się do przegrody, gdzie w wyniku obniżającej się w grubości przegrody temperaturze uległaby skropleniu, a jeśli jakaś ilość pary mimo to dostanie się do wewnątrz, to będzie mogła w miarę swobodnie wydyfudować przez membranę paroprzepuszczalną, która chroni przed napływem wody z zewnątrz. Jako modyfikację opisanego sposobu można stosować zamiast wypełnienia pianą montażową taśmę rozprężną, która jeszcze lepiej wypełnia przestrzeń pomiędzy ścianą i ramą okna oraz ułatwia ułożenie membran.

Tak wykonany prawidłowy montaż można jeszcze polepszyć przez zastosowanie „ciepłego parapetu” - specjalnej kształtki wieńczącej ścianę pod oknem, która ułatwia montaż, pomaga prawidłowo połączyć ścianę, stolarkę, izolację oraz tworzy podstawę do montażu parapetu wewnątrz i na zewnątrz.

Najlepsze parametry ciepłochronne można osiągnąć stosując montaż nie w licu ściany konstrukcyjnej, ale w grubości ocieplenia . Ten rodzaj montażu wymaga stosowania albo dedykowanych konsol służących do mocowania okna poza przegrodą, albo dedykowanych kształtek montowanych dookoła otworu.

Okna i drzwi montowane są w przegrodach – ścianach, w przeznaczonych dla nich otworach i to waśnie w montażu tkwi klucz do zapewnienia dobrej izolacyjności przegrody.