projekty domów

Domy jednorodzinne można budować np. na podstawie zgłodzenia. Jednak możesz również uzyskać pozwolenie na budowę, będące decyzją administracyjną. Jakie rozwiązanie będzie dla Ciebie najbardziej odpowiednie? I w jakim przypadku powinieneś wnioskować wyłącznie o pozwolenie? Podpowiadamy!

Zgłoszenie czy pozwolenie – co łatwiej uzyskać?

Zdecydowanie prostszym sposobem jest zgłoszenie budowy – trwa to krócej, jak wydanie pozwolenia na budowę. Jednak, nie zawsze możesz uzyskać zgłoszenie budowy. Zazwyczaj stosuje się takową procedurę w przypadku, gdy nie ma stron postępowania administracyjnego żadnych innych, poza… Tobą. A więc, kiedy obszar Twojego domu jednorodzinnego nie będzie wykraczał poza obręb całej inwestycji. Nie musisz wtedy zawiadamiać sąsiadów o tym, że będziesz budował obok nich swój dom – bp w żaden sposób nie zabudujesz ich terenu.

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na pozwolenie czy też zgłoszenie robót, wymagane dokumenty są identyczne:

 • projekt budowlany (4-ry egzemplarze),
 • zaświadczenie, iż projektant wpisany jest na do izby architektów i posiada odpowiednie uprawnienia do pracy,
 • oświadczenie o prawie dysponowania swoją nieruchomością w celu budowlanym,
 • decyzja dotycząca warunków zabudowy,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej, gdy np. część domu będzie użytkowana na inny cel, niż tylko jej zamieszkiwanie.

W jaki sposób można zgłosić budowę domu?

Formularz zgłoszenia bez większego problemu pobierzesz w urzędzie powiatowym bądź w urzędzie miasta czy też ze strony internetowej. Budowę powinieneś zgłosić w tym urzędzie, na terenie którego leży Twoja działka – załączając wymienione wyżej dokumenty. Możesz to zrobić osobiście albo wysłać swoje zgłoszenie listem poleconym. W zgłoszeniu zaznacz koniecznie rodzaj planowanej inwestycji, podaje swoje dane oraz:

 • termin rozpoczęcia robót budowlanych,
 • adres działki,
 • numer ewidencyjny terenu,
 • listę załączników (np. informacje o współinwestorze).

Budowę będziesz mógł rozpocząć po upływie 21 kalendarzowych dni od jej zgłoszenia – rzecz jasna pod warunkiem, że w tym terminie nie otrzymasz negatywnej odpowiedzi. Brak odpowiedzi oznaczać będzie tzw. „milczącą zgodę” na budowę. Czas oczekiwania na takową zgodę może być skrócony tylko, jeżeli przed upływem 21-dniowego terminu organ administracji wyda z zaświadczenie urzędu, o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Stan Twojej sprawy możesz sprawdzić osobiście, telefonicznie albo w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej. W niektórych starostwach, urzędnicy zawiadamiają o załatwieniu sprawy np. SMS-em.

Z której opcji lepiej będzie skorzystać?

Oprócz zgłaszania budowy, możesz oczywiście wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji, by pozwolono Ci ją rozpocząć. Skoro jednak czas oczekiwania może być w tym pierwszym przypadku o wiele krótszy, to po co w ogóle rozważać pozwolenie na budowę? Otóż, chodzi o ograniczenie ryzyka związanego z inwestycją w budowę. Może się bowiem zdarzyć, że urząd np. nie zgodzi się z oceną obszaru przez Twojego projektanta i zobowiąże Cię wówczas do uzyskania pozwolenia. Spowoduje to oczywiście opóźnienie planowanego terminu rozpoczęcia budowy domu.

Powinieneś też wiedzieć, że „milcząca zgoda” nie jest… niepodważalna. Jeśli sąsiad uzna na przykład, że został niesłusznie pominięty w procedurze jej wydania, może zwrócić się do nadzoru budowlanego o sprawdzenie, czy nie doszło do naruszenia prawa. Jeżeli zostanie to potwierdzone, zostanie wszczęta procedura legalizacyjna. Z tych powodów, sporo osób woli cierpliwie poczekać na decyzję, niż… zgłaszać budowę.

Pamiętaj o tym, że prezydent miasta bądź starosta może wnieść sprzeciw do Twojego zgłoszenia zwłaszcza, jeśli projektowany dom podlegać będzie obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę albo naruszać będzie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego!

Jak możesz uzyskać pozwolenie na budowę?

Wniosek o pozwolenie na budowę możesz sporządzić w urzędowym formularzu internetowym urzędu powiatowego lub urzędu miasta. Wystarczy w nim jedynie podać:

 • swoje dane,
 • rodzaj inwestycji i jej adres,
 • załączniki do wniosku (takie, jak projekt bądź wcześniej wymienione już dokumenty).

Komplet dokumentów powinieneś złożyć w starostwie powiatowym lub w urzędzie miasta, na terenie którego znajduje się Twoja działka. W przypadku nieruchomości na obszarach o szczególnym statusie prawnym, wnioski rozpatrywać będzie wojewoda (np. wtedy, kiedy teren inwestycji to również teren zakładów górniczych).

Jeżeli urzędnik znajdzie jakieś naruszenia, będziesz musiał je usunąć w wyznaczonym przez niego terminie – inaczej zostanie wydana negatywna decyzja zatwierdzenia Twojego projektu i udzielenia pozwolenia na budowę. Jeśli wszystkie wymagania prawne będą spełnione, zostanie Ci udzielone pozwolenie na wybudowanie domu. Taka decyzja powinna zostać wydana w ciągu miesiąca, a w przypadkach szczególnych może to potrwać nawet do dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.

Budowę należy rozpocząć w ciągu trzech lat od dnia, w którym zapadła decyzja. Pamiętaj, że w przeciwnym razie Twoje pozwolenie na budowę straci ważność! Przerwa w stawianiu domu nie powinna również trwać dłużej, jak trzy lata. Żeby wówczas rozpocząć albo wznowić budowę (po upływie trzech lat), będziesz musiał postarać się o nową decyzję.