Prace ziemne

   • zdjęcie humusu - czyli warstwy ziemi roślinnej do głębokości ok. 15-30 cm. Humus zdejmuje się łopatą bądź mechanicznie – koparko-spycharką i składuje w pryzmach nie wyższych niż 1,5 m, z dala od wykopu.
   • wytyczenie obrysu budynku, a przede wszystkim jego fundamentów na działce przez uprawnionego geodetę.
   • wykonanie wykopów pod fundamenty.

Prace murarsko-zbrojeniowe

   • wykonanie podkładu betonowego z chudego betonu pod ławy
   • wykonanie deskowania, szalunków ław
   • ułożenie izolacji i zbrojenia ław i stóp fundamentowych
   • betonowanie ław i stóp
   • wykonanie przejść dla instalacji
   • wylewanie lub murowanie ścian fundamentowych
   • wykonanie izolacji pionowych i poziomych, wodoszczelnych, wodoodpornych i termicznych na murach fundamentowych
   • ułożenie podposadzkowych instalacji
   • zasypanie murów fundamentowych wraz z obsypką i zagęszczeniem gruntu
   • wykonanie warstw podłoża pod podłogą
   • wykonanie płyty pod posadzkę