Regulamin sprzedaży

Regulamin
 1. Sklep internetowy HORYZONT, działający pod adresem: https://horyzont.com, prowadzony jest przez Horyzont Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Długosza 19B/18; NIP: 898-19-74-905, REGON: 932690948; Wysokość kapitału zakładowego: 51 000 zł; Sąd Rejonowy dla m. Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS 000019611
 2. Sklep internetowy HORYZONT, zwany dalej zamiennie Horyzont, prowadzi sprzedaż projektów domów jednorodzinnych w formie publikacji zamieszczonych na witrynie WWW za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składane w sklepie internetowym Horyzont realizuje Horyzont Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Długosza 19B/18 za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 3. Zawartość sklepu internetowego Horyzont nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego projektu domu.
 4. Prezentacje zawarte w sklepie internetowym Horyzont stanowią rysunki poglądowe i koncepcyjne, które mogą się nieznacznie różnić parametrami i wymiarami od tych zawartych w projekcie budowlanym. W celu uzyskania szczegółowych wymiarów należy skontaktować się z biurem i zamówić rysunki szczegółowe.
 5. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym Horyzont są wartościami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny projektów zawierają koszt transportu projektu domu do odbiorcy końcowego.
 6. Cena podana przy każdym projekcie domu jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep Horyzont zastrzega sobie prawo do zmiany cen projektów domów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych projektów domów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 7. Horyzont zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy podana cena projektu domu będzie nieprawidłowa w skutek błędnego działania systemu teleinformatycznego.
 8. Horyzont zastrzega sobie prawo do organizowania czasowych promocji niektórych projektów domów zawartych w ofercie sklepu. Szczegóły promocji będą objaśniane w momencie jej przeprowadzania. Promocje nie łączą się z innymi promocjami oraz rabatami.
 9. Do każdej przesyłki dołączamy fakturę VAT oraz wymaganą przepisami dokumentację w tym pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy ( dotyczy konsumentów). Faktura VAT jest wystawiana w momencie realizacji zamówienia i od tej chwili jest zawarta umowa handlowa.
 10. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury VAT. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez:
  • kontakt telefoniczny: +48 71 782 50 80
  • wysłanie listu pocztą elektroniczną e-mail na adres: biuro@horyzont.com
 11. Konsument, który zawarł umowę kupna na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1), w terminie do 14 dni kalendarzowych. Zwrotowi lub wymianie podlegają tylko i wyłącznie projekty gotowe. Projekty wykonane na specjalne zamówienie (np. z indywidualnie wprowadzonymi zmianami) nie podlegają zwrotowi ani wymianie (podstawa: Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 141,poz. 1176 z późn. zm.) W przypadku odstąpienia umowa będzie uważana za niezawartą, a ewentualne wpłaty zostaną zwrócone na wskazane konto bankowe.
 12. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach serwisu www.horyzont.com i przesłanie go do sklepu Horyzont. Poprawnie złożone zamówienie definiują następujące kwestie:
  • dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy i płatnika
  • co najmniej jedną pozycję określonego projektu domu wraz z ceną
  • sposób płatności
 13. Zamówienie można również złożyć telefonicznie pod numerem tel. +48 (071) 782 50 80 lub wysyłając fax z zamówieniem pod numer tel. +48 (071) 782 50 85. Dodatkowo zamówienie można złożyć u jednego z przedstawicieli handlowych na terenie całego kraju (lista dostępna na stronie www.horyzont.com). Projekt można również zakupić i odebrać w salonie firmowym Horyzont przy ul. Długosza 19b/18 Wrocław od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00
 14. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych w tym zwłaszcza numeru telefonu.
 15. Sprzedawca w ciągu 24 godzin w dni robocze potwierdzi przyjęcie zamówienia ze strony internetowej telefonicznie lub pocztą elektroniczną i uzgodni szczegóły dostawy.
 16. Jeżeli weryfikacja nie nastąpi w deklarowanym czasie, może to oznaczać, że umieszczone przy składaniu zamówienia dane były błędne. W takiej sytuacji obowiązek skontaktowania się ze sklepem Horyzont leży po stronie klienta. Brak takiego kontaktu w przeciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia.
 17. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu i warunków dostawy projektu domu oraz pouczenia o prawie do odstąpienia od umowy
 18. Należności za zamówione projekty domów regulowane są przy odbiorze – pobranie, w formie przedpłaty przelewem bankowym.
 19. Należność w formie przedpłaty należy uregulować przelewem na konto Horyzont: HORYZONT Sp z o.o. / nr rachunku w mBank: PL 92 1140 2004 0000 3502 7728 2953
 20. W tytule polecenia przelewu należy podać nr zamówienia (otrzymywany po złożeniu zamówienia drogą mailową).
 21. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji po weryfikacji odbiorcy lub w przypadku przedpłaty w momencie wpływu środków na konto Horyzont.
 22. Na czas dostarczenia zamówionego projektu domu składa się czas realizacji zamówienia oraz czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską. Klient ma prawo odebrać projekt domu osobiście w biurze handlowym Horyzont mieszczącym się przy ul. Długosza 19b/18 we Wrocławiu.
 23. Realizacja zamówienia następuje bezzwłocznie jeszcze tego samego dnia od momentu potwierdzenia zamówienia lub daty zaksięgowania zapłaty na koncie Horyzont (w przypadku przedpłaty w formie przelewu).
 24. W przypadku wydłużenia realizacji zamówienia klient zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 25. Zamówione projekty domów są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 26. Projekt domu wysyłany i dostarczany jest tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 27. Do czasu dostawy nie wlicza się dni wolnych od pracy, jak również dni, w których firma kurierska nie świadczy usług przewozowych.
 28. Typowy czas dostarczenia przesyłki wynosi od 2 do 3 dni roboczych. W szczególnych wypadkach (np. jeśli chodzi o nowe projekty wprowadzane do oferty Horyzont lub projekty aktualizowane), termin dostarczenia przesyłki może być dłuższy, o czym Horyzont ma obowiązek poinformować. Chwilą wykonania umowy sprzedaży przez sklep internetowy Horyzont jest dzień przekazania przesyłki przez firmę kurierską.
 29. Koszty dostawy zakupionego projektu pokrywa Sprzedawca. Jeśli zakup projektu wiąże się z zakupem materiałów dodatkowych zmieniających gabaryty przesyłki i tym samym jej cenę - dodatkowym kosztem przesyłki może zostać obarczony Kupujący, po uprzednim poinformowaniu przez Sprzedawcę. Koszty dostawy wymienianego projektu pokrywa Sprzedawca w ramach opłaty manipulacyjnej.
 30. Kupującemu przysługuje możliwość zwrotu zakupionego projektu na następujących warunkach:
  • Kupujący, który zawarł umowę sprzedaży może od niej odstąpić bez podania przyczyn, z pełnym zwrotem kosztów projektu, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wydania projektu.
  • Wysyłka zwracanego projektu odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej na koszt Kupującego.
  • Zwrot należnych kosztów – ceny projektu - dokonywany jest dopiero po otrzymaniu projektu przez Horyzont.
  • W przypadku zakupu projektu w systemie ratalnym projekt może być zwrócony także do 14 dni kalendarzowych z uwzględnieniem zasad zwrotu opisanego w regulaminie sprzedaży ratalnej.
  • Zwracany projekt musi być w stanie nienaruszonym, czyli bez żadnych wpisów, pieczątek, skreśleń itp.
  • W przypadku zwrotu jednego z projektów, które zostały zakupione z rabatem przyznanym z racji zamówienia więcej niż jednego projektu – wówczas zwracana kwota pieniędzy pomniejszana jest o całą wysokość rabatu przyznanego z tytułu tego zamówienia. Rabaty wynikające z uczestnictwa w innych typów promocji Horyzont podlegają zwrotowi wg zasad opisanych w regulaminach tych promocji.
  • Zwrot projektu może nastąpić tylko na podstawie ważnego dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury)
  • Zwrotowi nie podlegają projekty indywidualne i gotowe projekty zmieniane indywidualnie na życzenie Kupującego.
  • Projekty zakupione za pośrednictwem Przedstawicieli Horyzont należy zwracać bezpośrednio u Przedstawicieli Horyzont.
 31. Kupującemu przysługuje możliwość wymiany zakupionego projektu na następujących zasadach:
  • Istnieje możliwość tylko jednokrotnej wymiany projektu na inny z oferty Horyzont w ciągu 12 miesięcy od daty jego zakupu. Warunkiem wymiany jest przesłanie kompletnego projektu (4 egzemplarze dla projektów zakupionych po 21 listopada 2003).
  • Wymiana projektu w ciągu 30 dni kalendarzowych traktowana jest jako zwrot (zasady zwrotów opisane powyżej), nie podlega kosztom manipulacyjnym, a poniesiony koszt – cena zwracanego kompletnego i nienaruszonego (bez 4 wpisów, skreśleń i pieczątek) projektu – zaliczana jest na poczet nowego projektu wg aktualnego cennika Horyzont.
  • Po 30 dniach kalendarzowych od daty zakupu, w okresie 12 miesięcy wymiana kompletnego projektu (4 egzemplarze dla projektów zakupionych po 21 listopada 2003) na inny z oferty Horyzont wiąże się z opłatą manipulacyjną równą 50% wartości projektu.
  • Wartość nowego kompletnego projektu, na który poprzedni projekt jest wymieniany, wyliczana jest na podstawie aktualnego cennika Horyzont.
  • Jeśli wystąpi różnica w cenie wymienianych projektów (np. wymiana projektu z tańszego na droższy), Kupujący dopłaca różnicę wg aktualnego cennika Horyzont, przy czym za cenę projektu wymienianego przyjmuje się cenę, za którą Klient kupił uprzednio projekt. Oznacza to, że rabat udzielony na zakup wymienianego projektu obniża wartość kwoty zaliczanej na poczet zakupu nowego projektu.
  • W przypadku wymiany projektu z droższego na tańszy Horyzont nie zwraca różnicy w cenie.
  • Jeżeli wymieniany projekt jest niekompletny – na poczet pokrycia ceny nowego projektu (wg aktualnego cennika Horyzont) zaliczana jest taka część ceny wymienianego projektu (za cenę projektu wymienianego przyjmuje się cenę, za którą Klient kupił uprzednio projekt), jaka cześć projektu jest zwracana. (na przykład jeśli Klient zwraca 2 egzemplarze wcześniej zakupionego projektu to na poczet nowego projektu zaliczona zostaje połowa ceny wymienianego projektu).
  • Wymiany projektów zakupionych za pośrednictwem Przedstawicieli Horyzont należy dokonywać u Przedstawicieli Horyzont.
 32. Nieskorzystanie przez kupującego  z wymiany lub zwrotu na zasadach określonych w punkcie 30 i 31 regulaminu rozumiane jest jako akceptacja różnic między projektem budowlanym a prezentacją rysunkami zawartą w sklepie internetowym, o których mowa w punkcie 4 regulaminu.
 33. W przypadku zakupu kolejnego projektu z oferty Pracowni Horyzont istnieje możliwość otrzymania 20% rabatu na projekt. Dotyczy tylko klientów indywidualnych.
 34. W przypadku wad, niekompletności projektu domu postępowanie reklamacyjne w przypadku sprzedaży dokonywanej drogą elektroniczną odbywa się w sposób przewidziany dla sprzedaży tradycyjnej, niedokonywanej za pośrednictwem witryny internetowej.
 35. W przypadku, jeżeli Klient nie otrzyma zamówionego projektu uprawniony jest do wniesienia reklamacji w terminie 30 dni od dnia, w którym miał otrzymać projekt, na poniższy adres e-mail biuro@horyzont.com lub telefonicznie pod numerem (071) 782 50 80. Horyzont zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację złożoną przez Klienta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 36. W przypadku uszkodzenia, zagubienia projektu lub jego części, istnieje możliwość dokupienia dodatkowych (1 lub więcej), oryginalnych egzemplarzy projektu – ich cena równa się wielokrotności (w zależności od liczby zamawianych dodatkowych egzemplarzy) ¼ ceny wybranego całego projektu.
 37. Ilość projektów domów oferowanych w ramach sklepu Horyzont jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.
 38. Oferta sklepu Horyzont jest ważna tylko na terenie Polski.
 39. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.
 40. Umowa sprzedaży projektów domów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 41. Wszystkie paczki wysyłane z zamówionymi projektami domów są ubezpieczone. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że paczka była uszkodzona lub otwierana - po stronie klienta leży obowiązek spisania protokołu odbioru z kurierem. Niespisanie takiego protokołu skutkuje tym, iż kończy się odpowiedzialność Horyzont i spedytora z tytułu uszkodzenia w transporcie lub częściowej kradzieży.
 42. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych przez sklep Horyzont z Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.horyzont.com w formie, która umożliwia pobranie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.

Pracownia architektoniczna

Katalog projektów

katalog
Zamów bezpłatny katalog z najlepszymi projektami domów na ostatni rok.