Przemysłowe wytwarzanie więźby dachowej, pod dachem i z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu, stało się już popularne. Podobnie jak okna i drzwi, tak i więźbę można wykonać wcześniej w fabryce i po prostu przynieść gotową na budowę. Dlaczego to taki dobry pomysł?

1. Gwarancja dobrej jakości materiału.

Fabryki więźby mają stałych dostawców drewna lub produkują materiał na swoje potrzeby. Przy wiązarach prawo wymaga certyfikacji. Zakład podlega więc pod inspekcje organów kontrolnych. Sprawdzają one jakość surowca.

2. Jasno określona odpowiedzialność za produkt.

W przypadku prefabrykowanych wiązarów, projektant, tartak i cieśla to jedna i ta samo firma. Ona odpowiada za efekt końcowy. Nie może się tłumaczyć, że dostała od inwestora niewłaściwe drewno czy też projekt ma błędy.

3. Dokładność wymiarów – równe połacie dachu.

Wycinanie elementów ręcznie, na budowie nie zapewni takiej precyzji jak pracujące w hali elektronicznie sterowane piły. Dzięki temu zapewnia się równe połacie dachu do pokrycia.

4. Szybki Czas wznoszenia więźby.

Montaż więźby z przywiezionych z fabryki elementów jest bardzo szybki. Zwykle wystarczy jeden dzień. Ma to szczególnie duże znaczenie jesienią. Jest wówczas szczyt prac dachowych podczas gdy dni są krótkie a pogoda kapryśna.

5. Oszczędność poprzez eliminację kosztownego stropu betonowego.

Przeważnie wiązary stanowią zarówno więźbę jak i konstrukcję stopu. W ten sposób znacznie obniża się koszty.

6. Brak słupów na poddaszu – nieograniczony podział przestrzeni.

Wiązary często pozwalają stworzyć przestrzeń poddasza bez słupów. Inwestor ma swobodę zagospodarowania.

7. Eliminacja ryzyka kradzieży materiału. Porządek na budowie.

Wiązary są dostarczane na plac budowy i zwykle od razu montowane. Eliminuje to ryzyko kradzieży tarcicy z budowy czy też jej uszkodzenia. Przy gotowych elementach nie ma odpadów.

Adresy zakładów prefabrykowanych wiązarów – www.dachymitek.pl