1 Łączniki termoizolacyjne Schöck Isokorb® – ogólna charakterystyka produktu

Schöck Isokorb®
Schöck Isokorb®
W obrębie połączenia balkonu element Schöck Isokorb® przerywa ciągłą płytę żelbetową. Beton będący dobrym przewodnikiem ciepła oraz stal zbrojeniowa będącą bardzo dobrym przewodnikiem ciepła zostają zastąpione materiałem izolacyjnym z Neoporu®, stalą szlachetna oraz ściskanymi modułami HTE z betonu drobnoziarnistego. Dzięki temu w porównaniu z nieizolowana płytą żelbetową uzyskujemy przewodność cieplną mniejszą do ok. 96%.
Połączenie balkonu - rozwiązanie tradycyjne
Połączenie balkonu - rozwiązanie tradycyjne
Połączenie balkonu -Schock Isokorb
Połączenie balkonu -Schock Isokorb

1.1 Balkony wspornikowe (niepodparte) – łączniki termoizolacyjne Schock Isokorb T typ K (grubość elementu izolacyjnego 8cm)

1.1.1 Schemat statyczny oraz założenia dotyczace obciążeń
Klasa betonu min. B25 (C20/25)
Klasa odporności ogniowej – R0

Geometria:
A – długość balkonu, max. 11,0m (wg. projektu indywidualnego)
L – wysięg balkonu (wg. projektu indywidualnego)
H – grubość płyty balkonowej min. 16cm
Rys.1 Przekrój płyty balkonowej.
Schöck Isokorb®
Rys.2 Rzut płyty balkonowej.
Schöck Isokorb®
Rys.3. Przekrój płyty balkonowej (Obciążenia)
Połączenie balkonu - rozwiązanie tradycyjne
Obciążenia wg. normy PN-EN:
g = 1,5 kN/m2 (Obciążenie warstwami wykończeniowymi balkonu)
gr = 1,0 kN/m (Obciążenie krawędziowe balustradą)
q = 4,0 kN/m2 (Obciążenie użytkowe)

1.1 Balkony wspornikowe (niepodparte) – łączniki termoizolacyjne Schock Isokorb T typ K (grubość elementu izolacyjnego 8cm)

1.1.2 Wybór ilości oraz typu łącznika
Łączniki produkowane są w odcinkach o długości 1,0m. Ilość łączników należy dobrać do długości balkonu A. Łączniki należy montować liniowo.
Dopuszcza się wykonanie pierwszych 25cm płyty balkonowej bez łącznika. Ma to na celu umożliwienie wykonania balkonu o długości A np. 4,5m z wykorzystaniem 4 łączników o długości 1,0m. Pokazuje to poniższy rysunek.

Rys.4 Montaż pierwszego łącznika w maksymalnej odległości 25cm od krawędzi płyty balkonowej.
Schöck Isokorb®
Typ łącznika należy wybrać z poniższej tabeli w zależności od L wysięgu balkonu oraz H grubości płyty balkonowej

L – wysięg balkonu
H – grubość płyty balkonowej

TYP ŁĄCZNIKA

L = 0 - 120cm; H = 16cm

T-KL-M4V1-R0-CV30-H160-1.0

L = 120 – 150 cm; H = 16cm

T-KL-M6V1-R0-CV30-H160-1.0

L = 150 – 170 cm; H = 16cm

T-KL-M7V1-R0-CV30-H160-1.0

L = 170 – 200 cm; H = 20cm

T-KL-M7V1-R0-CV30-H200-1.0

Tabela wyboru typu łącznika

1.2 Balkony wspornikowe (niepodparte) – łączniki termoizolacyjne Schock Isokorb XT typ K (grubość elementu izolacyjnego 12 cm)

1.2.1 Schemat statyczny oraz założenia dotyczace obciążeń
Klasa betonu min. B25 (C20/25)
Klasa odporności ogniowej – R0

Geometria:
A – długość balkonu, max. 11,0m (wg. projektu indywidualnego)
L – wysięg balkonu (wg. projektu indywidualnego)
H – grubość płyty balkonowej min. 16cm
Rys.1 Przekrój płyty balkonowej.
Schöck Isokorb®
Rys.2 Rzut płyty balkonowej.
Schöck Isokorb®
Rys.3. Przekrój płyty balkonowej (Obciążenia)
Połączenie balkonu - rozwiązanie tradycyjne
Obciążenia wg. normy PN-EN:
g = 1,5 kN/m2 (Obciążenie warstwami wykończeniowymi balkonu)
gr = 1,0 kN/m (Obciążenie krawędziowe balustradą)
q = 4,0 kN/m2 (Obciążenie użytkowe)

1.2 Balkony wspornikowe (niepodparte) – łączniki termoizolacyjne Schock Isokorb XT typ K (grubość elementu izolacyjnego 12 cm)

1.2.2 Wybór ilości oraz typu łącznika
Łączniki produkowane są w odcinkach o długości 1,0m. Ilość łączników należy dobrać do długości balkonu A. Łączniki należy montować liniowo.
Dopuszcza się wykonanie pierwszych 25cm płyty balkonowej bez łącznika. Ma to na celu umożliwienie wykonania balkonu o długości A np. 4,5m z wykorzystaniem 4 łączników o długości 1,0m. Pokazuje to poniższy rysunek.

Rys.4 Montaż pierwszego łącznika w maksymalnej odległości 25cm od krawędzi płyty balkonowej.
Schöck Isokorb®
Typ łącznika należy wybrać z poniższej tabeli w zależności od L wysięgu balkonu oraz H grubości płyty balkonowej

L – wysięg balkonu
H – grubość płyty balkonowej

TYP ŁĄCZNIKA

L = 0 - 120 cm; H = 16cm

XT-K-M3V2-R0-CV35-H160-6.0

L = 120 – 150 cm; H = 16cm

XT-K-M6V2-R0-CV35-H160-6.0

L = 150 – 170 cm; H = 16cm

XT-K-M7V1-R0-CV35-H160-6.0

L = 170 – 200 cm; H = 20cm

XT-K-M7V1-R0-CV35-H200-6.0

Tabela wyboru typu łącznika

2.0 Energooszczędny bloczek termoizolacyjny Schöck Novomur® - ogólna charakterystyka produktu.

Schöck Isokorb®
Schöck Novomur® to energooszczędny bloczek termoizolacyjny służący do izolowania ścian cokołowych budynku. W domach jednorodzinnych stosuje się Schöck Novomur® light.
Są to elementy izolacji cieplnej zabezpieczające cokół budynku. Będąc pierwszą warstwą muru powyżej lub poniżej stropu piwnicy służą do zminimalizowania mostków cieplnych na ścianach fundamentowych i cokołach.

Bloczki Schöck Novomur® są wykonane z materiału wodoodpornego, który praktycznie nie chłonie wilgoci na etapie budowy.Dzięki temu ochrona termiczna jest efektywna już od początku, podczas gdy konwencjonalne bloczki termiczne potrzebują lat, by w pełni wyschnąć. Podczas tej fazy wysychania drastycznie zmniejszają się właściwości termoizolacyjne tych materiałów.
Schöck Isokorb®
Węzeł ściany wykonany tradycyjnie
Schöck Isokorb®
Węzeł ściany wykonany z Schöck Novomur®

Wymiary bloczków Schöck Novomur®

13.png
Dostępne szerokości B: 115mm; 150mm; 175mm; 200mm i 240mm.